psykiske konferanser 2013 http://norgepiller.com/valium-10-mg/ Jagged little pill sanger
  • Home

Konkurs og restrukturering

Oversikt over de enkelte konkursboene og nærmere informasjon om disse finner en under Oversikt konkursbo.


Langseth Advokatfirma har betydelig kompetanse og erfaring innenfor fagområdet restrukturering og insolvens.

Vår avdeling for restrukturering og insolvens består av 8 advokater, hvorav Botolf Botolfsen jr., Fredrik Astrup Borch, Claus R. Flinder, Anja Thorheim og Pan Farmakis regelmessig oppnevnes som bostyrere. Ved behov setter vi sammen kompetente team som gjør at vi kan påta oss oppdrag av betydelig størrelse.

Vi tilbyr bistand til selskaper, finansinstitusjoner, selvstendig næringsdrivende og privatpersoner, og har særlig kompetanse innenfor følgende områder:

• frivillige akkordløsninger og gjeldsforhandlinger
• strategisk og økonomisk rådgivning i forbindelse med restrukturering av bedrifter
• kredittsikring, herunder spørsmål knyttet til pant og sikkerhetsstillelser, garanti og kausjon
• rådgivning til næringsdrivende i økonomisk krise, herunder rådgivning til styre/ledelse/eiere for å unngå personlig ansvar
• rådgivning i tilknytning til konkurs, tvangsoppløsning og gjeldsforhandling, både på kreditor- og debitorsiden
• begjæring av konkurs/oppbud
• kreditorrepresentasjon, der vi på vegne av klienter lar oss oppnevne som medlem av bostyret i konkurs- og gjeldsforhandlingsbo
• forhandlinger med banker og finansinstitusjoner i forbindelse med refinansiering, pantsikring mv
• sikring og inndrivelse av utestående krav fra skyldnere som har betalingsvansker eller er under konkursbehandling
• tvangsfullbyrdelse ved utlegg, tvangsdekning/-salg, fravikelse fra fast eiendom, utlevering og sikring ved midlertidig forføyning og arrest.
• inkassosaker, saker for forliksrådet og for de alminnelige domstoler

Se også undersidene i kolonnene til høyre, som kan gi mye nyttig informasjon.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s